Інвестиційні потреби територіальних громад та рівень їх реалізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі досліджено теоретико-методичні засади та розробка практичних рекомендацій щодо потреб залучення та використання фінансово-інвестиційних ресурсів територіальних громад. Обґрунтовано запровадження механізму територіально-орієнтованого стимулювання інвестиційної діяльності громади для повоєнного відновлення України. The paper examines the theoretical and methodological principles and the development of practical recommendations regarding the needs of attracting and using financial and investment resources of territorial communities. The introduction of the mechanism of territorially oriented stimulation of investment activities of the community for the post-war recovery of Ukraine is substantiated.
Опис
Ключові слова
територіальна громада, інвестиційні потреби територіальної громади, власні ресурси територіальної громади, інвестиційний потенціал територіальної громади, territorial community, investment needs of the territorial community, own resources of the territorial community, investment potential of the territorial community
Бібліографічний опис
Поляховський Д. О. Інвестиційні потреби територіальних громад та рівень їх реалізації : кваліфікаційна робота / Д. О. Поляховський ; наук. кер. І. А. Максименко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики та сталого розвитку. Ірпінь, 2024. 67 с.