Актуальні проблеми трудового, земельного та екологічного права в умовах євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У збірнику доповідей розглянуті науково-методичні питання та актуальні проблеми трудового та земельного права, а саме: сфера зайнятості та безробіття молоді на ринку праці України, захист трудових прав працівників в Україні, проблеми правого регулювання дистанційної праці, проблеми реалізації інституту добросусідства в земельному законодавстві України, проблематика земельної реформи в Україні. The collection of reports examines scientific and methodological issues and current problems of labor and land law, namely: employment and youth unemployment in the labor market of Ukraine, protection of labor rights in Ukraine, problems of legal regulation of telework, problems of implementing the institution of good neighborliness in land legislation of Ukraine, problems of land reform in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Трудове право, земельне право, сфера зайнятості та безробіття молоді на ринку праці України, захист трудових прав, правове регулювання дистанційної праці, інститут добросусідства в земельному законодавстві України, проблематика земельної реформи в Україні, Labor law, land law, employment and youth unemployment in the labor market of Ukraine, protection of labor rights, legal regulation of telecommuting, the institution of good neighborliness in the land legislation of Ukraine, land reform in Ukraine
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми трудового, земельного та екологічного права в умовах євроінтеграції : матер. круглого столу присвяченого дню юриста, 7 жовтня 2020 р. / Мін-во фінансів України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. трудового та соціального права. – Ірпінь, 2020. – 132 с.