Питання експертної профілактики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
Питанню профілактики кримінальних правопорушень завжди приділялось і приділяється багато уваги. Дана проблема досліджувалась як вітчизняними так і науковцями інших країн. Актуальним дане питання залишається і сьогодні. Здійснюючи регламентацію даного виду діяльності, необхідно враховувати специфіку роботи експерта, судово-експертної установи та закріпити їх права і обов’язки щодо виявлення обставин, що сприяють або могли сприяти вчиненню кримінального правопорушення. Також слід звернути увагу і на необхідність розроблення експертами та судово-експертними установами рекомендацій стосовно недопущення (перешкоджання) вчиненню кримінальних правопорушень. The issue of prevention of criminal offenses has always been and is given a lot of attention. This problem has been studied by both domestic and foreign scientists. This issue remains relevant today. When regulating this type of activity, it is necessary to take into account the specifics of the work of the expert, forensic institution and establish their rights and responsibilities to identify circumstances that contribute to or could contribute to the commission of a criminal offense. Attention should also be paid to the need for experts and forensic institutions to develop recommendations on preventing (obstructing) the commission of criminal offenses.
Опис
Ключові слова
експертна профілактика, судовий експерт, експертна установа, експерт, злочин, дослідження, expert prevention, forensic expert, expert institution, expert, crime, research
Бібліографічний опис
Сіренко О. В. Питання експертної профілактики / О. В. Сіренко // Актуальні проблеми криміналістики та судової експертології : матер. міжвідомчої наук.-практ. конф., 22 листопада 2018 р. Київ / Мін-во внутрішніх справ України, Нац. академія внутрішніх справ. – Київ, 2018. – С. 365–368.
Зібрання