Теоретичне осмислення впливу інформаційної революції на роль соціальних медіа в потоці новин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний податковий університет. – Ломжа-Ірпінь : Вид-во: MANS w Łomży
Анотація
Досліджено теоретичні основи впливу інформаційної революції на роль соціальних медіа в потоці новин. Дослідження заглиблюється в розслідування робіт дослідників із різними академічними освітами, розкриваючи складну взаємодію між традиційними медіа та цифровими платформами. Підкреслено трансформаційний потенціал цифрових технологій, кидаючи виклик усталеним наративам ЗМК. Висвітлено динаміку розвитку глобального розповсюдження новин, відзначену симбіозом між традиційними та цифровими ЗМК. The theoretical foundations of the influence of the information revolution on the role of social media in the flow of news have been investigated. The study delves into the work of researchers with diverse academic backgrounds, revealing the complex interplay between traditional media and digital platforms. The transformative potential of digital technologies is emphasized, challenging the established narratives of ZMK. The dynamics of the development of global news distribution, marked by the symbiosis between traditional and digital mass media, are highlighted.
Опис
Ключові слова
візуальні медіа, інформаційна журналістика, інформаційна революція, інформаційний простір, медійні наративи, соціальні медіа, традиційні ЗМК, фейкові новини, штучний інтелект., visual media, information journalism, information revolution, information space, media narratives, social media, traditional mass media, fake news, artificial intelligence.
Бібліографічний опис
Хмелюк Д. Теоретичне осмислення впливу інформаційної революції на роль соціальних медіа в потоці новин / Д. Хмелюк // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 21 лютого 2024 р., Ломжа-Ірпінь / ред. кол. : Н. І. Зикун, Т. С. Гирінa, З. П. Шарлович [та ін.] ; Міжнародна Aкадемія Прикладних Наук в Ломжі, Державний податковий університет. – Ломжа-Ірпінь : Вид-во: MANS w Łomży, 2024. – С. 478–482.
Зібрання