Особистісна детермінація моделей поведінки в ситуаціях когнітивного дисонансу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В кваліфікаційній роботі проведений ґрунтовний аналіз проблематики, який базувався на основі вивчення особливостей особистісної детермінації моделей поведінки в ситуаціях когнітивного дисонансу Для вирішення поставленої проблеми передбачено виявлення особливостей психологічних структур стратегій життєдіяльності особистості, яка перебуває в умовах ситуації внутрішнього когнітивного дисонансу, а також визначення способів оптимізації стратегій поведінки. Завдяки ретроспективному аналізу ситуаційного та суб'єктивного підходів до вивчення психологічних особливостей поведінки особистості в ситуаціях когнітивного дисонансу, осмисленню цих ситуацій, характеристики яких висвітлених у вітчизняній та зарубіжній психології, а також за допомогою аналізу суб’єктивних предикторів моделей поведінки особистості. Виявлені домінантної стратегії поведінки в ситуації когнітивного дисонансу в різних вікових групах працівників підприємства.
Опис
Ключові слова
особистісна детермінація, моделі поведінки, ситуації когнітивного дисонансу, особливості базових психологічних структур, способи оптимізації стратегій, непродуктивні патерни, рівні тривожності особистості, висхідна конкуренція на ринку праці, процес пізнавальної активності, personal determination, behavioral patterns, situations of cognitive dissonance, features of basic psychological structures, ways to optimize strategies, unproductive patterns, levels of personality anxiety, upward competition in the labor market, the process of cognitive activity
Бібліографічний опис
Черноног О. А. Особистісна детермінація моделей поведінки в ситуаціях когнітивного дисонансу : кваліфікаційна робота / О. А. Черноног ; наук. кер. М. О. Сова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т, соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 79 с.