Кримінологічна та кримінально-правова характеристика незаконної трансплантації органів або тканин людини в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
Стаття присвячена висвітленню питання про проблеми, пов’язані з незаконною трансплантологією в Україні. Авторами наведена загальна інформація щодо розгляду питання про незаконну злочинну трансплантацію та наводиться кримінально-правова характеристика вказаного складу злочину. У статті наведений аналіз факторів, які впливають на вчинення злочинів у даній сфері, а також зазначені окремі шляхи їх попередження. This article focuses on highlighting the issue of the problems associated with illegal transplantation in Ukraine. The authors provided general information on the issue of illegal and criminal transplantation and provided a criminal legal description of the crime indicated. In the article the analysis of the factors influencing the commission of crimes in this area, and these individual solutions.
Опис
Ключові слова
трансплантологія, незаконна трансплантація та торгівля органами та тканинами людини, донори, хірургія, злочини, transplantation, illegal transplantation and trade of organs and tissues, donors, surgery, crimes
Бібліографічний опис
Жерж Н. А. Кримінологічна та кримінально-правова характеристика незаконної трансплантації органів або тканин людини в Україні [Електронний ресурс] / Н. А. Жерж, Л. А. Жерж, В. С. Шкара // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 2. – С. 152–154. – Режим доступу : http://lsej.org.ua/2_2017/42.pdf
Зібрання