Механізм формування стратегії публічного управління на основі програмно-цільового підходу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Обґрунтування теоретичних засад та пропозиції щодо удосконалення механізму формування стратегії публічного управління на основі програмно-цільового підходу Substantiation of theoretical foundations and proposals for improving the mechanism for forming a public administration strategy based on a program-targeted approach
Опис
Ключові слова
стратегія, публічне управління, аналіз, програмно-цільовий підхід, strategy, public administration, analysis, program-target approach
Бібліографічний опис
Кожевникова Н. В. Механізм формування стратегії публічного управління на основі програмно-цільового підходу : кваліфікаційна робота / Н. В. Кожевникова ; наук. кер. І. І. Самойлова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 63 с.