Державний борг України та особливості його обслуговування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В роботі автором розглянуто теоретичні основи формування державного боргу, проведено аналіз складу та структури державного боргу, оцінку ефективності процесу боргової стійкості. У підсумку автор пропонує напрями вдосконалення обслуговування державного боргу з урахуванням світового досвіду. In the work, the author considered the theoretical foundations of the formation of the state debt, analyzed the composition and structure of the state debt, and evaluated the effectiveness of the debt sustainability process. As a result, the author suggests directions for improving the service of the public debt, taking into account world experience.
Опис
Ключові слова
бюджет держави, боргова політика, державний борг, дефіцит державного бюджету, доходи бюджету, фінансові ресурси, state budget, debt policy, state debt, state budget deficit, budget revenues, financial resources
Бібліографічний опис
Лісовська А. С. Державний борг України та особливості його обслуговування : кваліфікаційна робота / А. С. Лісовська ; наук. кер. Н. М. Давиденко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. Ірпінь, 2024. 65 с.