Концептуальні засади менеджменту та фінансів в умовах глобальної нестабільності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДФС України
Анотація
У збірнику матеріалів конференції висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем менеджменту та фінансів в сучасних глобалізаційних процесах. Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: вітчизняного та міжнародного менеджменту; менеджменту персоналу; модернізації фінансової системи України в умовах глобальної нестабільності; фінансового менеджменту; розвитку проектного менеджменту в Україні; публічного управління та адміністрування. Видання розраховане на науковців, викладачів, представників органів державного управління та органів місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти, аспірантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності. The collection of conference materials highlights the results of scientific research on topical issues of management and finance in contemporary globalization processes. The topics of the conference cover the actual problems: domestic and international management; personnel management; modernization of the financial system of Ukraine in the conditions of global instability; financial management; development of project management in Ukraine; public administration and administration. The publication is intended for scientists, teachers, representatives of public administration and local self-government bodies, applicants for higher education, post-graduate students, employees of the state sector of the economy and business entities.
Опис
Ключові слова
менеджмент, фінанси, глобалізаційні процеси, публічне управління, управління персоналом, проектний менеджмент, фінансовий менеджмент., management, finance, globalization processes, public administration, human resources management, project management, financial management.
Бібліографічний опис
Концептуальні засади менеджменту та фінансів в умовах глобальної нестабільності : зб. матер. VI Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Актуальні проблеми менеджменту та фінансів в сучасних глобалізаційних процесах», 14 березня 2019 р. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 498 с.