Загальна характеристика правового регулювання майнових відносин на сучасному етапі розвитку суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
Анотація
У даній статті розглянуто правове регулювання майнових правовідносин, досліджено їхні ознаки та види. Надано їх стислу характеристику. Досліджено невирішені питання та їх удосконалення. In this article the legal regulation of property relations is considered, their features and types are investigated. Their brief characterization is given. Unresolved issues and their improvement are investigated.
Опис
Ключові слова
цивільне право, майнові відносини, власність, володіння, користування, розпорядження, суб’єкти, права, обов’язки., civil law, property relations, property, possession, use, disposal, subjects, rights, duties.
Бібліографічний опис
Білоус Т. Й. Загальна характеристика правового регулювання майнових відносин на сучасному етапі розвитку суспільства / Т. Й. Білоус // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – Вип. 33.– 2018.– С. 99–101.
Зібрання