«Фінансова діяльність держави» як базова фінансово – правова категорія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У тезі розглядається питання поняття категорії «фінансова діяльність держави» у різних наукових трактуваннях в розрізі фінансового права. The thesis examines the concept of the category "financial activity of the state" in various scientific terms in the context of financial law.
Опис
Ключові слова
фінансова діяльність, фінансове право, державний бюджет., financial activity, financial law, state budget.
Бібліографічний опис
Касьяненко Л. М. «Фінансова діяльність держави» як базова фінансово – правова категорія / Л. М. Касьяненко // Фінансова безпека України на сучасному етапі: зб. тез ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., 28 листопада 2018 року / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. фінансового права. – Ірпінь, 2018. – С. 177–181.
Зібрання