Окремі аспекти гуманізації ліцейської історичної школи в системі особистісно-орієнтованого навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки.
Анотація
В статті розглянуто основні аспекти ліцейної історичної освіти та вплив а неї гуманізації національної освіти, а також досвід ліцейних педагогів щодо прийомів відображення людського існування в учбовому процесі. Також у статті наявні тематики філософських столів та прес-конференцій. The article deals with the main aspects of the liceum of historical education and its impact on the humanization of national education, as well as the experience of the lecturers on the methods of reflection of human existence in the educational process. Also in the article there are topics of philosophical tables and press conferences.
Опис
Ключові слова
модернізація національної системі освіти, навчальний процес, гуманізм, ліцейські педагоги, вивчення історії, філософський стіл., modernization of the national education system, educational process, humanism, lyceum teachers, history studies, philosophical table.
Бібліографічний опис
Камаралі С. Є. Окремі аспекти гуманізації ліцейської історичної школи в системі особистісно-орієнтованого навчання / С. Є. Камаралі // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – 2002. – Вип. 25. – С. 21–26.
Зібрання