Стандарти управління ризиками в діяльності митної служби Нової Зеландії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсон : ДВНЗ «ХДАУ»
Анотація
У тезах розглядаються питання становлення системи управління митними ризиками в Новій Зеландії. Досліджуються теоретичні та практичні підходи використання аналізу митних ризиків. Theses address the emergence of a customs risk management system in New Zealand. Theoretical and practical approaches to the use of customs risk analysis are explored.
Опис
Ключові слова
митна служба, митний ризик, управління ризиком, профіль митного ризику, порушення митного законодавства, customs service, customs risk, risk management, customs risk profile, breach of customs legislation
Бібліографічний опис
Фрадинський О. А. Стандарти управління ризиками в діяльності митної служби Нової Зеландії / О. А. Фрадинський // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ : зб. тез ІІІ наук.-практ. конф., Херсон, 18-19 квітня 2019 р. / М-во освіти і науки Укр., Херсонська обл. держ. адмін. [та ін.]. – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 180–182.
Зібрання