Трансформація звітності в умовах глобалізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Розкрито роль бухгалтерського обліку як інформаційної системи для суспільства та прийняття економічних рішень на рівні підприємства. Розглянуто особливості трансформації елемента методу бухгалтерської обліку – звітність в умовах євроінтеграції. Досліджено основні тенденції розвитку у сфері бухгалтерського обліку та звітності за використання хмарних технологій, блокчейну та штучного інтелекту. The article disclosed the role of accounting as an information system for the society and the adoption of economic decisions at the enterprise level. The features of the transformation of the element of accounting method - reporting in conditions of Eurointegration are investigated. The main tendencies of development in the field of accounting and reporting with the use of cloud technologies, block chain and artificial intelligence are explored.
Опис
Ключові слова
бухгалтерський облік, звітність, таксономія, стандарт XBRL, інформаційні технології., accounting, reporting, taxonomy, XBRL standard, information technologies.
Бібліографічний опис
Мазіна О. І. Трансформація звітності в умовах глобалізації О. І. Мазіна, В. С. Олійник // Економічний вісник. Серія : фінанси, облік, оподаткування. – Ірпінь. – 2019. – Вип. 3. – С. 124–133.
Зібрання