Благодійні організації в Україні: адміністративно-правовий статус та шляхи його реформування

Анотація
У даній публікації надано характеристику правового статусу благодійних організацій як суб’єктів адміністративних правовідносин. Визначено організаційно-правові засади функціонування благодійних організацій в Україні. Визначено адміністративно-правове реформування діяльності благодійних організацій в Україні. This publication provides a description of the legal status charitable organizations as subjects of administrative legal relations. The organizational and legal principles of the functioning of charitable organizations in Ukraine are determined. The administrative-legal reform of charitable organizations in Ukraine is determined.
Опис
Ключові слова
благодійні організації, адміністративно-правовий статус, реформування, нормативно-правові акти, законодавство, органи державної влади, публічні відносини, суб’єкти, організації, установи, фізичні та юридичні особи., charitable organizations, administrative and legal status, reforms, normative legal acts, legislation, bodies of state power, public relations, subjects, organizations, institutions, physical and legal persons.
Бібліографічний опис
Завидняк І. О. Благодійні організації в Україні: адміністративно-правовий статус та шляхи його реформування : монографія / І. О. Завидняк, П. В. Цимбал, Л. В. Омельчук ; Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2019. – 192 с.
Зібрання