Щодо питання організації міжнародного співробітництва у сфері протидії та запобігання корупції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
Статтю присвячено дослідженню питання організації міжнародного співробітництва у сфері протидії та запобігання корупції. Досліджено нормативно-правовий аспект організації міжнародного співробітництва у цій сфері. Визначено позицію України як суб’єкта міжнародної боротьби із корупцією. The article is devoted to the research of the organization of international cooperation in the field of counteraction and prevention of corruption. The normative-legal aspect of organization of international cooperation in this sphere is explored. The position of Ukraine as the subject of international fight against corruption is determined.
Опис
Ключові слова
корупція, міжнародне співробітництво, корупційні схеми., corruption, international cooperation, corruption schemes.
Бібліографічний опис
Башта І. І. Щодо питання організації міжнародного співробітництва у сфері протидії та запобігання корупції / І. І. Башта, Є. О. Демчик // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 5. – С. 322–324.
Зібрання