Екологічна складова економічної безпеки національної економіки в умовах глобалізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У даному матеріалі досліджено місце екологічної складової в системі забезпечення економічної безпеки України. This material has been investigated the place of an ecological component in the system of economic security of Ukraine.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, екологічне становище, регулятори, глобалізація., economic security, ecological situation, regulators, globalization.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Екологічна складова економічної безпеки національної економіки в умовах глобалізації / В. В. Мартиненко // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку : матер. ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 18 квітня 2013 р. / Нац. ун-т ДПС України обліково-економічний факультет. – Ірпінь, 2013. – С. 57 – 58.
Зібрання