Стратегія управління сталим розвитком регіонів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь-Білосток
Анотація
В параграфі 4.3. досліджено стратегію управління сталим розвитком регіонів України. Регіональне управління має бути зорієнтоване на досягнення стратегічних цілей сталого розвитку, що передбачає пріоритетність впровадження механізмів довгострокового економічного зростання над ситуативними вигодами короткострокового впливу. Пріоритетами державного антикризового управління регіональним розвитком є зменшення міжрегіональних диспропорцій, підвищення конкурентоздатності, забезпечення фінансової самодостатності та створення і розвиток об’єднаних територіальних громад. In paragraph 4.3. the strategy of sustainable development management of the regions of Ukraine is investigated. Regional governance should be focused on achieving the strategic goals of sustainable development, which prioritizes the implementation of mechanisms for long-term economic growth over the situational benefits of short-term impact. The priorities of the state anti-crisis management of regional development are the reduction of interregional disparities, increasing competitiveness, ensuring financial self-sufficiency and the creation and development of united territorial communities.
Опис
Ключові слова
cтратегія, стратегічне управління, розвиток регіонів, регіональна політика, strategy, strategic management, regional development, regional policy
Бібліографічний опис
Гусятинський М. В. Стратегія управління сталим розвитком регіонів України / М. В. Гусятинський, А. А. Олешко // Інноваційна модернізація менеджменту в умовах глобальної нестабільності : монографія / М. О. Кужелєв, С. В. Онишко, В. І. Куценко [та ін.] ; за заг. ред. А. Ю. Горбового. – Ун-т державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи. – Ірпінь-Білосток, 2018. – Розд. 4.3. – С. 206–220.
Зібрання