Правове забезпечення захисту економічних інтересів держави

Анотація
Монографію присвячено розкриттю проблеми захисту економічних інтересів держави та визначенню шляхів її вирішення. У роботі проаналізована правозастосовна практика правоохоронних та митних органів, чинне законодавство, наукові джерела. Особлива увага приділена таким питанням як: юридична сутність правозахисної діяльності у виділеній сфері; теоретичні аспекти правових форм; інформаційне забезпечення, вдосконалення організації та правового регулювання правозахисної діяльності щодо економіки. The monograph is devoted to revelation the problem of protecting the economic interests of the state and determination of solutions. The law enforcement and practice of law enforcement and customs authorities, prevailing legislation, scientific sources are analyzed. The authors place a special emphasis on the legal angle of human rights activities in the allocated field; theoretical aspects of legal forms; information support, improvement of organization and legal regulation of human rights activities in regard to economy.
Опис
Ключові слова
Захист економічних інтересів, правозахисна діяльність, інформаційна діяльність, економічна безпека, Protection of economic interests, human rights activities, information activities, economic security
Бібліографічний опис
Правове забезпечення захисту економічних інтересів держави. Теоретико-прикладне дослідження : монографія / О. П. Рябченко, В. Я. Мацюк, Н. А. Литвин [та ін.] ; за ред. О. П. Рябченко / Ун-т ДФС України. – Суми : В В П «Мрія», 2020. – 352 с.
Зібрання