Фінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації

dc.contributor.authorБедринець Мирослава Дмитрівнаuk_UA
dc.contributor.authorКужелєв Михайло Олександровичuk_UA
dc.contributor.authorГордей Оксана Дмитрівнаuk_UA
dc.contributor.authorДовгань Людмила Петрівнаuk_UA
dc.contributor.authorКоляда Тетяна Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorЛіснічук Оксана Андріївнаuk_UA
dc.contributor.authorНечипоренко Аліна Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorРіппа Марія Богданівнаuk_UA
dc.contributor.authorСокирко Олена Сергіївнаuk_UA
dc.contributor.authorСуханова Алла Валеріївнаuk_UA
dc.contributor.authorБиховченко Валентина Петрівнаuk_UA
dc.contributor.authorПершко Лариса Олександрівнаuk_UA
dc.contributor.authorДем’янчук Ольга Іванівнаuk_UA
dc.contributor.authorМартиненко Валентина Віталіївнаuk_UA
dc.contributor.authorКоваль Алла Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorЛантух Крістіна Олександрівнаuk_UA
dc.contributor.authorУгрюмова Катерина Олександрівнаuk_UA
dc.contributor.authorBedrynets Myroslava Dmytrivnaen_EN
dc.contributor.authorKuzhelev Mikhail Aleksandrovichen_EN
dc.contributor.authorGordey Oksana Dmytrivnaen_EN
dc.contributor.authorDovgan Liudmyla Petrivnaen_EN
dc.contributor.authorKolyada Tatiana Anatoliivnaen_EN
dc.contributor.authorLisnichuk Oksana Andriyivnaen_EN
dc.contributor.authorNechyporenko Alina Volodymyrivnaen_EN
dc.contributor.authorRippa Maria Bohdanivnaen_EN
dc.contributor.authorSokyrko Olena Serhiivnaen_EN
dc.contributor.authorSukhanova Alla Valeriivnaen_EN
dc.contributor.authorBykhovchenko Valentyna Petrivnaen_EN
dc.contributor.authorPershko Larysa Oleksandrivnaen_EN
dc.contributor.authorDemianchuk Olga Ivanivnaen_EN
dc.contributor.authorMartynenko Valentyna Vitaliivnaen_EN
dc.contributor.authorKoval Alla Anatoliivnaen_EN
dc.contributor.authorLantukh Kristina Oleksandrivnaen_EN
dc.contributor.authorUgryumova Kateryna Oleksandrivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-07-26T08:02:26Z
dc.date.available2023-07-26T08:02:26Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractМонографія присвячена дослідженню фінансових інструментів регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації. Розкрито сутність фінансових інструментів регіонального розвитку та удосконалено їхню класифікацію. Значну увагу приділено розгляду чинників та передумов регіонального розвитку в умовах децентралізації. Проаналізовано сучасний стан фінансового забезпечення регіонального розвитку в Україні. Запропоновано напрями вдосконалення фінансових інструментів регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації. Розраховано на науковців, викладачів закладів вищої освіти, керівників та фахівців органів державної влади і органів місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами регіонального розвитку та його фінансового забезпечення. The monograph is devoted to the study of financial instruments of regional development in Ukraine in the context of decentralization. The essence of financial instruments of regional development is revealed and their classification is improved. Considerable attention is paid to the factors and prerequisites for regional development in the context of decentralization. The current state of financial support for regional development in Ukraine is analyzed. Directions for improving the financial instruments of regional development in Ukraine in the context of decentralization are proposed. The article is intended for researchers, teachers of higher education institutions, managers and specialists of state authorities and local self-government bodies, students of economic specialties, as well as anyone interested in modern problems of regional development and its financial support.
dc.identifier.citationФінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації : монографія [Електронний документ] / М. Д. Бедринець, М. О. Кужелєв, Т. А. Коляда [та ін.] ; за заг. ред. М. Д. Бедринець ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 318 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 169).
dc.identifier.isbn978-966-337-628-8
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/670
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь : Ун-т ДФС України
dc.relation.ispartofseriesПодаткова та митна справа в Україні; т. 169
dc.subjectрегіональний розвиток, фінансове забезпечення, децентралізаціяuk_UA
dc.subjectregional development, financial support, decentralizationen_EN
dc.titleФінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації
dc.title.alternativeFinancial instruments of regional development in Ukraine in the context of decentralization
dc.typeBook
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
monograph_2021_IR_280.pdf
Розмір:
20.31 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання