Огляд систем підтримки процесів спеціального зв’язку та захисту інформації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний електронний науковий журнал «Наука онлайн»
Анотація
У статті висвітлено напрями розвитку та вдосконалення спеціального зв’язку. Проведено аналіз державної політики у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації. Обґрунтовано захищеність секретної та службової інформації від несанкціонованого доступу. The article highlights the areas of development and improvement of special communication. The analysis of the state policy in the field of special communication and information protection is carried out. The protection of classified and official information from unauthorized access is substantiated.
Опис
Ключові слова
спеціальний зв’язок; безпека; захист інформації; державна політика; протидія загрозам; система підтримки процесів., special connection; security; information protection; public policy; countering threats; process support system.
Бібліографічний опис
Ржавська А. І. Огляд систем підтримки процесів спеціального зв’язку та захисту інформації [Електронний ресурс] / А. І. Ржавська ; наук. кер. О. В. Редич // Міжнародний електронний науковий журнал «Наука онлайн». – 2021. – № 11 (88).
Зібрання