Оцінка сучасного стану розвитку ринку цінних паперів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України
Анотація
У статті розглянуто сучасний стан ринку цінних паперів України. Проаналізовано обсяги випусків цінних паперів та торгів на фондовому ринку. Більш детально досліджено основні інструменти ринку цінних паперів України – акції та облігації. Особлива увага акцентується на проблемах, що існують на ринку цінних паперів (зокрема, низький інвестиційний клімат, низький рівень ліквідності та біржової торгівлі), а також наведено шляхи їх розв’язання, що й було поставлено метою роботи. The article deals with the current state of the Ukrainian stock market. The general amount of securities issues and trading in the stock market are analyzed. It is spoken in detail about the main instruments of the Ukrainian securities market - shares and bonds. Much attention is given to the problems of the securities market (in particular, low investment climate, low liquidity and stock trading) as well as the ways of solving them that was the purpose of the work.
Опис
Ключові слова
ринок цінних паперів, фондовий ринок, обсяги випуску цінних паперів, структура обсягів випуску цінних паперів, обсяги торгівлі цінними паперами., securities market, stock market, volumes of securities issue, structure of volumes of securities issue, volume of trading in securities.
Бібліографічний опис
Коляда О. В. Оцінка сучасного стану розвитку ринку цінних паперів України / О. В. Коляда, Л. В. Данілкович // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2017. – №2. – С. 204–215.
Зібрання