Мінімізація транспортних витрат як інструмент оптимізації митної вартості в імпортних (експортних) потоках

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в розгляді сутності митної вартості в імпортних (експортних) потоках зовнішньоекономічної діяльності України The purpose of the study is to consideration of the essence of customs costs in import (export) transport flows
Опис
Ключові слова
транспортні витрати, митна вартість, transport costs, customs value
Бібліографічний опис
Поліщук В. О. Мінімізація транспортних витрат як інструмент оптимізації митної вартості в імпортних (експортних) потоках : кваліфікаційна робота / В. О. Поліщук ; наук. кер. Т. В. Микитенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. митної справи та товарознавства — Ірпінь, 2023. — 67 с.