Мінімізація транспортних витрат як інструмент оптимізації митної вартості в імпортних (експортних) потоках

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі розглянуто сутність митної вартості в імпортних (експортних) потоках зовнішньоекономічної діяльності України. Охарактеризовано процес транспортних перевезень у зовнішньоекономічній діяльності та виявлено особливості встановлення і контролю митної вартості в імпортних (експортних) транспортних потоках. Вивчено зарубіжний досвід мінімізації транспортних витрат при оптимізації митної вартості в імпортних (експортних) потоків. The article considers the essence of customs value in import (export) flows of foreign economic activity of Ukraine. The article describes the process of transport in foreign economic activity and identifies the peculiarities of establishing and controlling customs value in import (export) transport flows. The foreign experience of minimising transport costs while optimising customs value in import (export) flows is studied.
Опис
Ключові слова
транспортні витрати, митна вартість, transport costs, customs value
Бібліографічний опис
Поліщук В. О. Мінімізація транспортних витрат як інструмент оптимізації митної вартості в імпортних (експортних) потоках : кваліфікаційна робота / В. О. Поліщук ; наук. кер. Т. В. Микитенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. митної справи та товарознавства — Ірпінь, 2023. — 67 с.