Мінімізація транспортних витрат як інструмент оптимізації митної вартості в імпортних (експортних) потоках

dc.contributor.authorПоліщук Владислав Олегович
dc.contributor.authorPolishchuk Vladyslav Olehovych
dc.date.accessioned2023-09-12T06:16:02Z
dc.date.available2023-09-12T06:16:02Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ роботі розглянуто сутність митної вартості в імпортних (експортних) потоках зовнішньоекономічної діяльності України. Охарактеризовано процес транспортних перевезень у зовнішньоекономічній діяльності та виявлено особливості встановлення і контролю митної вартості в імпортних (експортних) транспортних потоках. Вивчено зарубіжний досвід мінімізації транспортних витрат при оптимізації митної вартості в імпортних (експортних) потоків. The article considers the essence of customs value in import (export) flows of foreign economic activity of Ukraine. The article describes the process of transport in foreign economic activity and identifies the peculiarities of establishing and controlling customs value in import (export) transport flows. The foreign experience of minimising transport costs while optimising customs value in import (export) flows is studied.
dc.identifier.citationПоліщук В. О. Мінімізація транспортних витрат як інструмент оптимізації митної вартості в імпортних (експортних) потоках : кваліфікаційна робота / В. О. Поліщук ; наук. кер. Т. В. Микитенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. митної справи та товарознавства — Ірпінь, 2023. — 67 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/744
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectтранспортні витрати, митна вартість
dc.subjecttransport costs, customs value
dc.titleМінімізація транспортних витрат як інструмент оптимізації митної вартості в імпортних (експортних) потоках
dc.title.alternativeMinimization of transport costs as a tool for optimizing customs value in import (export) flows
Файли