Окремі елементи системи забезпечення протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Донецький державний університет внутрішніх справ. – Кропивницький
Анотація
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, становить серйозну загрозу для фінансової стабільності усього світу. Злочинці шукають способи приховати походження своїх прибутків, перетворюючи їх на видимо «чесні» активи. Ця проблема, що стосується як окремих осіб, так і організацій, вимагає компетентної протидії. Системна протидія легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, відіграє ключову роль у боротьбі з цими злочинами. Тому важливо розглянути основні елементи цієї системи, їх важливість та ефективність у забезпеченні правопорядку. Money laundering poses a serious threat to the financial stability of the world. Criminals are looking for ways to conceal the origin of their profits by transforming them into apparently "honest" assets. This problem, which affects both individuals and organisations, requires a competent response. Systemic counteraction to the legalisation of the proceeds of crime plays a key role in the fight against these crimes. Therefore, it is important to consider the main elements of this system, their importance and effectiveness in ensuring law and order.
Опис
Ключові слова
легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, legalisation (laundering) of the proceeds of crime
Бібліографічний опис
Якубівська Ю. В. Окремі елементи системи забезпечення протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом / Ю. В. Якубівська; наук. кер. Г. Л. Чигрина // Протидія проявам тероризму та колабораціонізму в умовах війни: стан та перспективи : матер. Всеукр. круглого столу, 24 листопада 2023 року, м. Кропивницький / Донецький державний університет внутрішніх справ. – Кропивницький, 2023. – С. 101–103.
Зібрання