Про одну характеризацію неперіодичних метагамільтонових груп

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДФС України
Анотація
Метагамільтоновими називаються групи, всі неабелеві підгрупи яких нормальні. В даній роботі вивчаються розв’язні неперіодичні неабелеві групи, у яких нормальні неперіодичні неабелеві підгрупи (H(I)-групи). Доведено, що H(I)-група метагамільтонова. Metahamiltonian groups are all non-Abelian subgroups of which are normal. In this paper, we study solvable non-periodic non-Abelian groups in which normal non-periodic non-Abelian subgroups (H (I)-groups). It is proved that the H (I)-group is metagamiltonian.
Опис
Ключові слова
метагамільтонова група, нормальна підгрупа, неперіодична неабелева підгрупи, дедекіндова група, розв’язна група, metagamiltonian group, normal subgroup, non-periodic non-Abelian subgroup, Dedekind group, solvable group.
Бібліографічний опис
Скорик М. О. Про одну характеризацію неперіодичних метагамільтонових груп / М. О. Скорик, М. М. Семко [наук. кер.] // Студентські фізико-математичні записки : зб. наук. праць / Мін-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т обліку аналізу та аудиту. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. – № 1. – C. 4-16.
Зібрання