Електронний аудит за міжнародними стандартами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Фінансовий контроль
Анотація
Статтю присвячено дослідженню електронних форм контролю на основі даних платників податків. Досліджено стандартний формат надання платниками податків електронної бухгалтерської та фінансової інформації, що містить експортовані з вихідної системи обліку достовірні про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання. The article is devoted to the study of electronic forms of control based on data of taxpayers. The standard format for providing taxpayers with electronic accounting and financial information, which contains exported from the original accounting system reliable financial and economic activity of the entity.
Опис
Ключові слова
електронні форми контролю, перевірка, стандартний аудиторський файл., electronic forms of control, verification, standard audit file.
Бібліографічний опис
Коротун В. І. Електронний аудит за міжнародними стандартами / В. І. Коротун, Г. М. Білецька // Фінансовий контроль. – 2018. – № 3 (146). – С. 37–38.
Зібрання