Упровадження моделі формування комунікативної компетентності майбутніх юристів в освітній процес ВНЗ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Українське мовознавство
Анотація
У статті досліджено особливості упровадження моделі формування комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами проектних технологій в освітній процес ВНЗ, яка являє собою єдність цільового, змістовно-операційного та результативного блоків. Обґрунтовано принципи формування комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами проектних технологій. In the article the features of implementation of the model of forming the communicative competence of future lawyers by means of project technologies in the educational process of higher educational institutions are investigated, which represents the unity of the target, content-operational and operational blocks. The principles of formation of communicative competence of future lawyers by means of project technologies are substantiated.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, модель, проектні технології, освітній процес, форми та методи навчання., communicative competence, model, project technology, educational process, forms and methods of teaching.
Бібліографічний опис
Калита О. Упровадження моделі формування комунікативної компетентності майбутніх юристів в освітній процес ВНЗ / О. Калита // Українське мовознавство. – 2018. – Вип. 2 (48). – С. 50–55.
Зібрання