Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту права

Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
У збірнику опубліковано статті здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Видання призначене для молодих вчених, аспірантів, здобувачів вищої освіти. The collection publishes articles by students of the second (master's) level of higher education. The publication is intended for young scientists, post-graduate students, students of higher education.
Опис
Ключові слова
фінансовий моніторинг, безпека держави, конкурентоспроможність, податкова система, децентралізація, податковий борг, Європейський Союз, міжнародне право, кримінальний процес, financial monitoring, state security, competitiveness, tax system, decentralization, tax debt, European Union, international law, criminal process
Бібліографічний опис
Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту права : у 4-х ч. [Електронний документ] / Ун-т держ. фіск. служби України, кафедра фінансового права, кафедра міжнародного права, кафедра кримінального процесу. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – Ч. 1. – 268 с. – (Серія «Наукові роботи студентів УДФСУ» ; т. 19).