Доходи Державного бюджету України: формування і резерви зростання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В кваліфікаційні роботі автор приділив увагу теоретичним та практичним основам формування доходів державного бюджету. В теоретичні частині особлива увага була приділена економічній сутності доходів бюджету та їх класифікації, чинникам, що впливають на формування доходів бюджету. В другому розділі було проведено аналіз складу та структури доходів Державного бюджету, проведено оцінку фіскальної ефективності джерел формування доходів державного бюджету. У підсумку автор надав пропозиції щодо резервів зростання доходів Державного бюджету України In the qualification work, the author paid attention to the theoretical and practical foundations of the formation of state budget revenues. In the theoretical part, special attention was paid to the economic essence of budget revenues and their classification, factors affecting the formation of budget revenues. In the second section, an analysis of the composition and structure of the State Budget's revenues was carried out, an assessment of the fiscal efficiency of the sources of the State Budget's revenue formation was carried out. As a result, the author provided proposals regarding the reserves for the growth of revenues of the State Budget of Ukraine
Опис
Ключові слова
бюджетна політика, джерела доходів, доходи бюджету, податкові надходження, budgetary policy, sources of income, budget income, tax revenues
Бібліографічний опис
Проценко А. О. Доходи Державного бюджету України: формування і резерви зростання : кваліфікаційна робота / А. О. Проценко ; наук. кер. Т. А. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. Ірпінь, 2024. 60 с.