Фінансові розслідування: імплементація світового досвіду в Україні

Анотація
До збірника увійшли тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансові розслідування: імплементація світового досвіду в Україні». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань, пов’язаних з кримінальним процесуальним забезпеченням фінансових розслідувань; судово - експертним забезпеченням фінансових розслідувань; інформаційно-аналітичним забезпеченням фінансових розслідувань; міжнародним співробітництвом під час фінансових розслідувань. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться окресленою проблематикою. The collection includes abstracts of the reports of the participants of the International Scientific and Practical Internet Conference "Financial Investigations: Implementation of World Experience in Ukraine". The publications reflect the results of the authors' scientific research, devoted to the coverage of topical issues related to the criminal procedural support of financial investigations; judicial - expert provision of financial investigations; information and analytical provision of financial investigations; international cooperation during financial investigations. The publication is intended for a wide range of readers who are interested in the outlined issues.
Опис
Ключові слова
кримінально процесуальне забезпечення, фінансові розслідування, судово-експертне забезпечення, інформаційно-аналітичне забезпечення, міжнародне співробітництво, criminal procedural support, financial investigations, forensic expert support, information and analytical support, international cooperation
Бібліографічний опис
Фінансові розслідування: імплементація світового досвіду в Україні [Електронне видання] : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня 2023 р. ; Міністерство фінансів України, Державний податковий університет, Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи, кафедра кримінальних розслідувань. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 368 с.