Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації

Анотація
У збірнику опубліковано статті здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Видання призначене для молодих вчених, аспірантів, здобувачів вищої освіти. The collection publishes articles by students of the second (master's) level of higher education. The publication is intended for young scientists, post-graduate students, students of higher education.
Опис
Ключові слова
футбол, хортинг, фізичні якості, фітнес, спорт, спортивні танці, тренування, мотивація, фізичне виховання, football, horting, physical qualities, fitness, sport, sports dances, training, motivation, physical education
Бібліографічний опис
Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації [Електронний документ] / Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 162 с. – (Серія «Наукові роботи студентів УДФСУ» ; т. 25).