Правові аспекти врегулювання подвійного оподаткування між Україною та окремими зарубіжними країнами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
Стаття присвячена окремим аспектам врегулювання подвійного оподаткування між Україною та деякими зарубіжними країнами. Особлива увага приділяється уникненню подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно. Розглядається значення міжнародних податкових конвенцій для правового регулювання уникнення подвійного оподаткування в Україні. The article is devoted to separate aspects of the regulation of double taxation between Ukraine and some foreign countries. Particular attention is paid to avoiding double taxation and preventing tax evasion with respect to taxes on income and property. The importance of international tax conventions for the legal regulation of avoidance of double taxation in Ukraine is considered.
Опис
Ключові слова
подвійне оподаткування, міжнародні конвенції, податкова угода, майно, дивіденди, платник податку., double taxation, international conventions, tax agreement, property, dividends, tax payer.
Бібліографічний опис
Гарбінська-Руденко А. В. Правові аспекти врегулювання подвійного оподаткування між Україною та окремими зарубіжними країнами / А. В. Гарбінська-Руденко // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 5. – С. 200–203.
Зібрання