Податкові надходження у складі місцевих бюджетів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Під час дослідження виявлено низку негативних факторів формування податкового потенціалу місцевих бюджетів України. Мету роботи досягнута та розроблено рекомендації щодо усунення проблеми. Отримані результати можуть бути використані учасниками управління державними фінансами України для вдосконалення процесу формування податкового потенціалу. During the research, a number of negative factors in the formation of the tax potential of local budgets of Ukraine were revealed. The goal of the work was achieved and recommendations were developed to eliminate the problem. The obtained results can be used by the participants in the management of public finances of Ukraine to improve the process of forming the tax potential.
Опис
Ключові слова
податкові надходження, місцевий бюджет, податковий потенціал, адміністрування податків, податкова база, tax revenues, local budget, tax potential, tax administration, tax base
Бібліографічний опис
Шура О. В. Податкові надходження у складі місцевих бюджетів : кваліфікаційна робота / О. В. Шура ; наук. кер. М. Д. Бедринець; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 61 с.