Новий етап діяльності податкової та митної служби – нові підходи у роботі з платниками податків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Розглядається процес реформування діяльність держави у сфері встановлення, правового регламентування та організації справляння податків і зборів. The process of reforming the activities of the state in the field of establishment, legal regulation and organization of taxes and fees is considered.
Опис
Ключові слова
Державна податкова служба України, Державна митна служба України, адміністрування податків і зборів, забезпечення митної безпеки держави, State Tax Service of Ukraine, State Customs Service of Ukraine, administration of taxes and fees, ensuring customs security of the state
Бібліографічний опис
Сластьоненко О. О. Новий етап діяльності податкової та митної служби – нові підходи у роботі з платниками податків / О. О. Сластьоненко, О. В. Заброда // Молодіжний податковий конгрес : зб. тез доповідей, 20 травня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Ун-т ДФС України, Проект «Гендерно орієнтоване бюджетування». – Ірпінь, 2020. – С. 218–219. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 148).
Зібрання