Практикум з іноземної мови для правників

Анотація
Навчальний посібник підготовлений колективом кафедри правничої лінгвістики Державного податкового університету. Його метою є за допомогою вправ і завдань оволодіти здобувачам вищої освіти навичками читання та перекладу оригінальних англомовних текстів, а також засвоїти спеціальну лексику, пов’язану з різними галузями права. Рекомендований для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти юридичного спрямування. The study guide was prepared by the staff of the Department of Legal Linguistics of the State Tax University. Its purpose is to use exercises and tasks to master the skills of reading and translating original English-language texts for students of higher education, as well as to learn special vocabulary related to various branches of law. Recommended for students of higher education of the first (bachelor's) level, pedagogic, scientific and pedagogical workers of institutions of higher education in the field of law.
Опис
Ключові слова
іноземна мова, англійська мова, foreign language, English
Бібліографічний опис
Практикум з іноземної мови для правників : навчальний посібник / О. М. Бодунова, О. В. Хмизова, Т. В. Заїка, Т. Ю. Литвинська, Г. В. Дубова // Державний податковий університет. – Ірпінь : ДПУ, 2023. – 240 с.