Консультування з обліку та оподаткування експортних операцій

dc.contributor.authorГорох Максим В’ячеславович
dc.contributor.authorGoroh Maksym Vyacheslavovych
dc.date.accessioned2023-04-26T11:57:13Z
dc.date.available2023-04-26T11:57:13Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи – узагальнення теоретичних знань та практичних навичок з питань обліку, і податкового консультування експортних операцій підприємства на прикладі ТОВ „Інтербайт”. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і організаційних засад бухгалтерського обліку, оподаткування та аналізу експортних операцій в Україні. Об’єктом дослідження є експортні операції ТОВ „Інтербайт” в досліджуваному періоді. Практичне значення одержаних результатів полягає в пропозиціях з удосконалення обліку та оподаткування експортної діяльності на підприємствах України. The purpose of the study is to summarize theoretical knowledge and practical skills in accounting and tax consulting of export operations of an enterprise on the example of Interbite LLC. The subject of the study is a set of theoretical, methodological and organizational principles of accounting, taxation and analysis of export operations in Ukraine. The object of the study is the export operations of Interbite LLC in the period under study. The practical significance of the results obtained is in the proposals for improving the accounting and taxation of export activities at Ukrainian enterprises.
dc.identifier.citationГорох М. В. Консультування з обліку та оподаткування експортних операцій : кваліфікаційна робота / М. В. Горох ; наук. кер. Я. О. Ізмайлов ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 132 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/202
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectоподаткування, експортні операції, облік, контроль, консультування
dc.subjecttaxation, export operations, accounting, control, consulting
dc.titleКонсультування з обліку та оподаткування експортних операцій
dc.title.alternativeAdvising on accounting and taxation of export operations
Файли