Значення глобальних принципів управлінського обліку у розвитку теорії, практики і професійних компетенцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Досліджено глобальні принципи управлінського обліку, що сприяють забезпеченню сталої цінності організації. Доведено, що дотримання глобальних принципів управлінського обліку дозволяє досягти зростання вартості бізнесу та забезпечити сталий розвиток економіки. Важливе значення мають компетенції фахівців, які приймають управлінські рішення. The global principles of managerial accounting, which contribute to the maintenance of a sustainable value of the organization, are investigated. It is proved that observance of the global principles of managerial accounting allows to achieve the growth of business value and ensure sustainable development of the economy. Of great importance are the competence of specialists who make managerial decisions.
Опис
Ключові слова
управлінський облік, принципи, концепції, компетенції, стала цінність, стійкий розвиток, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище., management accounting, principles, concepts, competences, sustainable value, sustainable development, internal environment, external environment.
Бібліографічний опис
Мазіна О. І. Значення глобальних принципів управлінського обліку у розвитку теорії, практики і професійних компетенцій / О. І. Мазіна // Економічний вісник. Серія : фінанси, облік, оподаткування.– Ірпінь. – 2018. – Вип. 2. – С. 83–90.
Зібрання