Економіка підприємства

dc.contributor.authorЛазебник Лариса Леонідівнаuk_UA
dc.contributor.authorЗалізко Василь Дмитровичuk_UA
dc.contributor.authorГаєвська Лариса Миколаївнаuk_UA
dc.contributor.authorГурочкіна Вікторія Вікторівнаuk_UA
dc.contributor.authorКалач Ганна Миколаївнаuk_UA
dc.contributor.authorЛяшенко Ганна Павлівнаuk_UA
dc.contributor.authorМаксименко Євгеній Вікторовичuk_UA
dc.contributor.authorМарченко Ольга Іванівнаuk_UA
dc.contributor.authorМельничук Ганна Сергіївнаuk_UA
dc.contributor.authorПіжук Ольга Іванівнаuk_UA
dc.contributor.authorТкаченко Володимир Валентиновичuk_UA
dc.contributor.authorКрасуленко Тетяна Григорівнаuk_UA
dc.contributor.authorМинчинська Ірина Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorМитяй Світлана Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorСидорко Наталія Леонідівнаuk_UA
dc.contributor.authorLazebnyk Larisa Leonidivnaen_EN
dc.contributor.authorZalizko Vasyl Dmytrovychen_EN
dc.contributor.authorGaevskaya Larysa Mykolayivnaen_EN
dc.contributor.authorHurochkina Viktoriia Viktorivnaen_EN
dc.contributor.authorKalach Hanna Mykolaivnaen_EN
dc.contributor.authorLiashenko Hanna Pavlivnaen_EN
dc.contributor.authorMaksymenko Yevhenii Viktorovychen_EN
dc.contributor.authorMarchenko Olha Ivanivnaen_EN
dc.contributor.authorMelnichuk Hanna Serhiivnaen_EN
dc.contributor.authorPizhuk Olha Ivanivnaen_EN
dc.contributor.authorTkachenko Volodymyr Valentynovychen_EN
dc.contributor.authorKrasulenko Tetiana Hryhorivnaen_EN
dc.contributor.authorMinchinskaya Iryna Vasylivnaen_EN
dc.contributor.authorMityay Svitlana Anatoliivnaen_EN
dc.contributor.authorSidorko Nataliia Leonidivnaen_EN
dc.date.accessioned2024-02-21T12:35:17Z
dc.date.available2024-02-21T12:35:17Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractУ навчальному посібнику розглядаються питання економіки, планування, організації процесів виробництва та управління на підприємстві. Розкривається сутність підприємства як основної ланки економіки, розглядаються класифікація підприємств, умови конкурентоспроможності, ресурси підприємства та показники їх використання, економічні показники діяльності підприємства (витрати, ціни, фінансові результати), питання управління економічною ефективністю діяльності підприємства. The textbook addresses issues of economics, planning, organization of production processes and management at the enterprise. The essence of the enterprise as the main link of the economy is revealed, the classification of enterprises, conditions of competitiveness, resources of the enterprise and indicators of their use, economic indicators of enterprise activity (expenses, prices, financial results), management of economic efficiency of enterprise activity are considered.
dc.identifier.citationЕкономіка підприємства : навч. посіб. / Л. Л. Лазебник, В. Д. Залізко, Л. М Гаєвська [та ін.] ; Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України – Ірпінь, 2018. – 500 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 26).
dc.identifier.isbn978-966-337-480-2
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1367
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.relation.ispartofseriesНа допомогу студенту УДФСУ; т. 26
dc.relation.isreferencedby1. Карпунь І.Н. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання [Текст] : монографія / І.Н. Карпунь. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 440 с. 2. Крив’язюк І.В. Антикризове управління підприємством [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.В. Крив’язюк. – К.: Кондор, 2008. – 366 с. 3. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України [Текст] / М.І. Крупка. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 608 с. 4. Крупка М.І. Фінанси в трансформаційній економіці України [Текст] : навчальний посібник / Затверджено Міністерством освіти і науки України / за ред. д. е. н. , проф. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 614 с. 5. Посылкина О. Проблемы банкротства предприятий [Текст] / О. Посылкина // Бизнес Информ, – 1998. – № 6. – С.28-30. 6. Про банкрутство [Текст] : закон України від 14.05.92 р. № 2343 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №31. 7. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Текст] : закон України (введено в дію Законом України № 2343 – XII від 30 червня 1999 року «Про внесення змін до Закону України «Про банкрутство») // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. 8. Самсонов Н.Ф. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник для вузов / Н.Ф. Самсонов, Н. Б. Баранникова, А. А. Володин и др.; Под. ред. проф. Н. Ф. Самсонова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 945 с. 9. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств [Текст] : навч. посібник / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с. 483 10. Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання [Текст] : підручник / А.В. Череп. – К.: Кондор, 2006. – 380 с.
dc.subjectекономіка, підприємство, конкурентоспроможність, ресурси, ціни, управління, планування, економічні показники, діяльність підприємстваuk_UA
dc.subjecteconomy, enterprise, competitiveness, resources, prices, management, planning, economic indicators, enterprise activityen_EN
dc.titleЕкономіка підприємства
dc.title.alternativeBusiness economics
dc.typeBook
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
posibnyk_2018_IR_920.pdf
Розмір:
9.44 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис: