Стратегічна модель управління інноваційним розвитком готелю (ресторану)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Сформульовано висновки та було здійснено розробку заходів щодо впровадження сучасних інформаційних технологій в процес управління комунікаційною діяльністю готельно-ресторанного підприємства. Conclusions were formulated and measures were developed regarding the implementation of modern information technologies in the process of managing the communication activities of the hotel and restaurant enterprise.
Опис
Ключові слова
стратегія, модель, інновація, готель, ресторан, управління, strategy, model, innovation, hotel, restaurant, management
Бібліографічний опис
Петрова І. С. Стратегічна модель управління інноваційним розвитком готелю (ресторану) : кваліфікаційна робота (проєкт) / І. С. Петрова ; наук. кер. І. В. Ховрак ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 64 с.