Теорія ігор в поведінковій економіці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Охарактеризовано теорію ігор, що є технологією формального моделювання, в основі якого є припущення щодо максимізації корисності в математичних термінах. Теорія ігор дозволяє загальну ідею функції корисності розглянути через призму індивідуального випадку порядкової функції корисності та в подальшому і впорядковані уподобання в реальні математичні числа. The theory of games, which is a technology of formal modeling, is based on the assumption of the maximization of utility in mathematical terms. Game theory allows the general idea of the utility function to be considered through the prism of the individual case of the ordinal utility function and subsequently and ordered preferences into real mathematical numbers.
Опис
Ключові слова
поведінкова економіка, парадокс Алле, теорія ігор, моделювання., behavioral economics, Alle paradox, game theory, modeling.
Бібліографічний опис
Гурочкіна В. В. Теорія ігор в поведінковій економіці / В. В. Гурочкіна // Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи : зб. матер. ІIІ Міжнародної наук.-практ. конф. «Економічні перспективи підприємництва в Україні», 10 -11 жовтня 2019 р., м. Ірпінь : у 2 ч. / Мін-во освіти і науки України, Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2019. – Ч. 1. – С. 54-56. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 132).
Зібрання