Імітаційне моделювання впливу податкового тиску на діяльність новостворених малих підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"
Анотація
В середовищі Matlab (Simulink) проведено імітаційне дослідження впливу податкового тиску на діяльність новостворених підприємств. Визначено критичне значення сукупної ставки оподаткування, застосування якої може дати максимальні податкові надходження і не призвести до згортання господарської діяльності новостворених підприємств. Matlab (Simulink) conducted a simulation study of the impact of tax pressure on the activities of start-ups. The critical value of the total tax rate is determined, the application of which can give maximum tax revenues and not lead to the curtailment of economic activity of newly created enterprises.
Опис
Ключові слова
імітаційне моделювання, Simulink, сукупна ставка оподаткування, чистий прибуток підприємства, рентабельність виробництва, податковий тиск., simulation, Simulink, total tax rate, net profit of the enterprise, profitability of production, tax pressure.
Бібліографічний опис
Редич О. В. Імітаційне моделювання впливу податкового тиску на діяльність новостворених малих підприємств / О. В. Редич // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2020. – № 8 (88). – С. 48–50.
Зібрання