Актуальні проблеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький : Науково-дослідний центр митної справи
Анотація
У збірнику опубліковано тези доповідей науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань митного контролю та митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України. The abstracts of the scientific-practical Internet conference "Urgent problems of customs control and customs clearance of vehicles when moving across the customs border of Ukraine" were published in the collection. The publications reflect the results of scientific researches of the authors devoted to the coverage of the actual issues of customs control and customs clearance of vehicles when moving through the customs border of Ukraine.
Опис
Ключові слова
транспортні засоби, митне оформлення, митний контроль, переміщення через митний кордон України, митна вартість транспортних засобів, vehicles, customs clearance, customs control, movement through the customs border of Ukraine, customs value of vehicles
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України : зб. тез наук.-практ. інтернет-конф., 28 травня-11 червня 2018 року, м. Ірпінь-м. Хмельницький / Держ. фіскал. служба Укр., Наук.-дослідний центр митної справи, Наук.-дослідного інституту фіскал. політики Ун-ту ДФС України. – Хмельницький : Науково-дослідний центр митної справи, 2018. – 112 с.