Теоретико-методологічні засади розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : УДФСУ
Анотація
У монографії висвітлено теоретичні положення та напрями підвищення ефективності розкриття, розслідування та запобігання організованій злочинній діяльності у сфері оподаткування. Визначено поняття та сутність організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування, зокрема сформульовано авторське поняття «організована злочинна діяльність у сфері оподаткування». Запропоновано вдосконалити структуру криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування. Досліджено криміналістичну характеристику кримінального правопорушення і її значення для розроблення методики розслідування організованої злочинної діяльності. З’ясовано механізм (процес) організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування. Проаналізовано теоретичні концепції і принципи розроблення окремих методик розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування. Видання буде корисним для науковців, викладачів, студентів, а також для працівників правоохоронних органів. The monograph highlights the theoretical provisions and directions for improving the effectiveness of detection, investigation and prevention of organized criminal activity in the field of taxation. The concept and essence of organized criminal activity in the field of taxation is defined, in particular, the author's concept of "organized criminal activity in the field of taxation" is formulated. It is proposed to improve the structure of forensic characteristics of organized criminal activity in the field of taxation. The criminological characteristics of the criminal offense and its importance for the development of methods of investigation of organized criminal activity are studied. The mechanism (process) of organized criminal activity in the field of taxation has been clarified. The theoretical concepts and principles of the development of separate methods of investigating organized criminal activity in the field of taxation are analyzed. The publication will be useful for scientists, teachers, students, as well as for law enforcement officers.
Опис
Ключові слова
Розслідування, організована злочинність, запобігання організованій злочинності, злочини в сфері оподаткування, кримінальні правопорушення, криміналістична характеристика, Investigation, organized crime, prevention of organized crime, tax crimes, criminal offenses, forensic characteristics
Бібліографічний опис
Падалка А. М. Теоретико-методологічні засади розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування : монографія [Електронний документ] / А. М. Падалка ; Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 368 с.
Зібрання