Теоретичні проблеми суб’єкта судового захисту його суб’єктивних прав та інтересів шляхом розгляду та вирішення масового (групового) позову

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Алерта
Анотація
Подано найбільш значні проблемні питання захисту суб’єктивних приватних прав, свобод, законних інтересів шляхом розгляду та вирішення масового (групового) позову. The most significant issues of protection of subjective private rights, freedoms, legitimate interests by way of consideration and settlement of mass (group) lawsuit are presented.
Опис
Ключові слова
Суб’єкт судового захисту, судовий захист, суб’єктивне право, суб’єктивний інтерес, масовий (груповий) позов., Subject of judicial protection, judicial protection, subjective law, subjective interest, mass (group) lawsuit.
Бібліографічний опис
Рябченко Ю. Ю. Теоретичні проблеми суб’єкта судового захисту його суб’єктивних прав та інтересів шляхом розгляду та вирішення масового (групового) позову / Ю. Ю. Рябченко // Масові (групові) та похідні позови в процесуальному праві України: постановка проблеми : наук.-практ. посіб. ; за заг. ред. д. ю. н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М. М. Ясинка. – Київ : Алерта, 2019. – Розд. 3.3. – С. 124–135.