Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
У збірнику опубліковано статті здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Видання призначене для молодих вчених, аспірантів, здобувачів вищої освіти. The collection publishes articles by students of the second (master's) level of higher education. The publication is intended for young scientists, post-graduate students, students of higher education.
Опис
Ключові слова
фінансова глобалізація, інвестиційна діяльність, акціонерне товариство, фінансова безпека, фінансова звітність, державний бюджет, інвестиції, корпорації, фінансовий ринок, ринок цінних паперів, фінансові ризики, публічні фінанси, financial globalization, investment activity, joint-stock company, financial security, financial reporting, state budget, investments, corporations, financial market, securities market, financial risks, public finance
Бібліографічний опис
Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи : у 3-х ч. [Електронний документ] / Ун-т держ. фіск. служби України, кафедра фінансових ринків. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – Ч. 2. – 298 с. – (Серія «Наукові роботи студентів УДФСУ» ; т. 21).