Про будову груп з умовою щільності нормальності для нескінченних підгруп

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Scientific Horizon in the Context of Social Crises Proceedings
Анотація
Будемо говорити, що неабелева група G має щільну систему нормальних нескінченних підгруп, якщо для будь-якої такої пари нескінченних підгруп А < B, що А не максимальна в B, існує нормальна в G підгрупа N, розташована між А і В, тобто А ≤ N ≤ В (УЩН[НП]-група). В даній роботі отримано конструктивний опис розв’язних недедекіндових УЩН[НП]-груп. We will say that a non-Abelian group G has a dense system of normal infinite subgroups if for any pair of infinite subgroups A < B such that A is not maximal in B, there exists a normal subgroup N in G located between A and B, i.e. A ≤ N ≤ B (USCHN[NP]-group). In this work, a constructive description of solvable non-dedekind USCHN[NP]-groups is obtained.
Опис
Ключові слова
нескінченна підгрупа, нормальна підгрупа, квазіциклічна група, дедекіндова група, періодична група, infinite subgroup, normal subgroup, quasicyclic group, dedekind group, periodic group
Бібліографічний опис
Скасків Л. В. Про будову груп з умовою щільності нормальності для нескінченних підгруп / Л. Скасків // Scientific Horizon in the Context of Social Crises Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference, 26-28 February, 2023. – Tokyo, Japan, 2023. – С. 453–457.
Зібрання