Практикум з екології для студентів усіх спеціальностей і форм навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : НУДПСУ
Анотація
У навчальному посібнику на базі чинного законодавства та сучасної вітчизняної і зарубіжної практики викладено основні питання теорії і практики економіки природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Видання розраховане на викладачів та студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. The textbook, based on current legislation and modern domestic and foreign practice, outlines the main issues of the theory and practice of the economics of nature use and environmental protection. The publication is intended for teachers and students of universities of I-IV levels of accreditation.
Опис
Ключові слова
екологія, екологічні податки, навколишнє природне середовище, забруднення довкілля, природоохоронні заходи, ecology, environmental taxes, environment, environmental pollution, environmental protection measures
Бібліографічний опис
Цимбалюк С. Я. Практикум з екології для студентів усіх спеціальностей і форм навчання : навч. посіб. / С. Я. Цимбалюк, Н. Л. Авраменко ; Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби Укр., кафедра техногенно-екологічної безпеки. – 2-ге вид., зі змінами та доп. – Ірпінь : НУДПСУ, 2013. – 84 с.