Підвищення ефективності функціонування та розвитку готельно-ресторанних підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Висновки та впровадження розробки рекомендацій щодо антикризового менеджменту ТОВ «Святошин двір» для його подальшого успішного функціонування та розвитку в поствоєнний період. Conclusions and implementation of the development of recommendations for crisis management of LLC "Svyatoshyn Dvor" for its further successful functioning and development in the postwar period.
Опис
Ключові слова
ресторанний бізнес, підприємство, конкурентоспроможність, маркетингові дослідження, стратегія, глобалізація, війна, криза, Covid-19, restaurant business, enterprise, competitiveness, market research, strategy, globalization, war, crisis, Covid-19
Бібліографічний опис
Біндюг Д. П. Підвищення ефективності функціонування та розвитку готельно-ресторанних підприємств : кваліфікаційна робота (проєкт) / Д. П. Біндюг ; наук. кер. А. А. Грушева ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 81 с.