Міжнародно-правові фактори соціально-правової обумовленості криміналізації діяння, передбаченого ст. 143 КК України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків
Анотація
Проведено аналіз норм міжнародного законодавства у сфері регламентування порядку проведення трансплантації анатомічних матеріалів людини. The author analyzes the norms of international legislation in the field of regulating the procedure for transplantation of human anatomical materials.
Опис
Ключові слова
міжнародно-правові фактори, криміналізація діяння, незаконна трансплантація, Конвенція, international legal factors, criminalization of the act, illegal transplantation, Convention
Бібліографічний опис
Жерж Л. А. Міжнародно-правові фактори соціально-правової обумовленості криміналізації діяння, передбаченого ст. 143 КК України / Л. А. Жерж // Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії : Міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 грудня 2019 р. / Східнонаукова юридична організація. – Харків, 2019. – Ч. ІІ. – С. 149–152.
Зібрання